Kalambury

Wszystkie gry

Podział na drużyny

W grze biorą udział dwie drużyny. Gra będzie ciekawsza, gdy każda drużyna będzie liczyła minimum 3 osoby. Zadaniem każdej z drużyn jest odgadywanie haseł, które jeden z członków drużyny rysuje lub pokazuje. Żeby ułatwić grę, drużyny mogą ustalić między sobą, że hasła będą z konkretnej dziedziny np.: filmy lub przysłowia. Przeciwna drużyna wymyśla hasło dla osoby pokazującej.

Rysowanie

Osoba przedstawiająca hasło może posługiwać się tylko kartką i flamastrem. Jej zadaniem jest doprowadzenie do odgadnięcia hasła przez jego własną drużynę. Nie może wydawać dźwięków, wskazywać przedmiotów lub kolorów. Zabronione jest także pisanie wyrazów, pojedynczych liter i liczb. Czas na odgadnięcie hasła, to dwie minuty.

Pokazywanie

Grę można dodatkowo urozmaicić wprowadzając drugi sposób prezentacji haseł, czyli pokazywanie. Gracz może dodatkowo losować sposób prezentacji hasła. Gdy gracz pokazuje, musi zaprezentować swojej drużynie hasło za pomocą pantomimy. Pokazujący może pokazać ile jest słów w haśle lub, które ze słów właśnie pokazuje. Członkowie drużyny mogą ustalić między sobą proste znaki umowne, które ułatwią im komunikację. Czas na odgadnięcie w przypadku pokazywania, to również dwie minuty.

Zgrana drużyna

Z czasem drużyny są coraz bardziej zgrane i coraz łatwiej przychodzi im porozumiewanie się za pomocą ograniczonych środków komunikacji. Drużyny na przemian zgadują kolejne hasła. Wygrywa ta, która odgadnie więcej haseł.

  • Podziel się
  • Drukuj