Pomieszanie litery

Wszystkie gry

Wybór słowa

Każdy uczestnik gry otrzymuje kartkę i długopis. Jeden gracz jest odpowiedzialny za mierzenie czasu. Pierwsza osoba wymyśla słowo i wypowiada je na głos. Zawodnicy zapisują słowo na kartce. Od tego momentu zaczyna się mierzenie czasu. Na wykonanie zadania uczestnicy mają dwie minuty.

Układanie słów

Zadaniem każdego z uczestników jest ułożenie jak największej liczby wyrazów przy użyciu liter ze słowa, które zapisali na kartce. Nie jest konieczne użycie wszystkich liter. Nie można użyć więcej liter, niż jest ich w wyrazie z danej rundy. Po upływie dwóch minut uczestnicy odkładają długopisy.

Liczenie słów

Za każde poprawne słowo zawodnicy otrzymują po jednym punkcie. Osoba, która wypisała najwięcej słów wybiera słowo do kolejnej rundy. Grę wygrywa ten gracz, który po przejściu pełnej kolejki ma najwięcej punktów.

  • Podziel się
  • Drukuj